• Ahlstrand, Jan Torsten, red.: Rodhe 1995, Lunds Konsthall, Lund, 1995
 • Alfons, Sven: ”Unga gotiker, rapsodi kring en utställning”, Konstrevy, 1947
 • Andréasson, Lasse: Tempera, en bok om att måla tempera, Uddevalla, 1987
 • Aronowitsch, William: ”Lennart Rodhes förvandlingar”, Vår konst, 1, 1963
 • Arvidsson, Karl Axel: ”Det unga måleriet”, Radions konsthandbok, 2, 1952
 • Astra: Den konstnärliga utsmyckningen på Astra, 1969
 • Axelsson, Harald: ”Reflexioner kring ett konstverk”, Folklig kultur nr 9, 1951
 • Bauman, Olle: ”Med Rodhe och Poussin på Mejan 1963”, Bulletin från Moderna Museet, nr 2, 1988
 • Berefelt, Gunnar: ”Fruktträdgården”, Konstrevy, Stockholm, 1958
 • Bergmark, Torsten: ”Lennart Rodhe”, Ord & Bild, 1951
 • Bergmark, Torsten: ”En bild identisk med världen”, Konstnären som politiker, Göteborg, 1972
 • Bjurström, Per: ”Riter”, Konstrevy, Stockholm 1960
 • Bjurström, Per: ”Tre decennier svensk grafik”, SAK:s publikationer, XXXV, Uddevalla, 1976
 • Bjurström, Per; Rodhe, Lennart: Lennart Rodhe : bagateller, Stockholm, 1995
 • Bjurström, Per: Lennart Rodhe : blockteckningar & reseskisser, Stockholm, 1995
 • Bjurström, Per: Lennart Rodhe : kyrkogården, växthuset, Stockholm, 1997
 • Bojstad, Anneli: Rodhe och kritiken 1947-73, uppsats för påbyggnadskurs i konstvetenskap, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet, 1988
 • Burbeck, Eivor: Skrattmåsens legeringar (Tombak XVI), Bonniers lilla lyrikserie, Stockholm, 1954
 • Bråhammar, Gunnar: ”Konkretisterna”, Bilden på muren, Stockholm, 1965
 • Bråhammar, Gunnar: ”Lennart Rodhe, ’Paket i långa banor’, glaserat tegel, Posthuset, Östersund, 1952”, Konsten är på väg att bliva allas…, Statens Konstråd 1937-1987, Uddevalla 1987
 • Dahl, Peter: ”Om Rodhe och Mejan”, Paletten, 3, 1997
 • Dahl, Peter: Med mina ögon, Stockholm, 1977
 • Dahl, Peter: ”Att lära er teckna är som att dansa med tunga ekskåp”, Bulletin från Moderna Museet, nr 2, 1988
 • Derkert, Carlo: ”(Ang. Svängrum)”, Folklig kultur, nr 9, 1951
 • Det stora äventyret 1967-1973, katalog, Kulturnämnden, Eslöv, 1973
 • Dunér, Katarina: ”Intervju med 60-talet”, Bilden på muren, Stockholm, 1965
 • Edwards, Folke, red: Swedish Art Since 1945, Paletten International, Göteborg, 1965
 • Eklundh, Hans; Rodhe, Lennart: ”Mot en ny realism”, Biografibladet, 4, Stockholm 1945
 • Eklund, Hans: ”Mot en ny verklighet”, Ny realitet, Riksförbundet för bildande konst, vandringsutställning 89, 1950
 • Eklund, Hans: Konkret konst, Luleå konstgille, utställningskatalog nr 29, 1950
 • Eklund, Hans; Linde, Ulf: Tre målare kring en idé, Ragnar Sandberg, Olle Nyman, Lennart Rodhe, Riksförbundet för bildande konst, vandringsutställning 137, Stockholm, 1954
 • Eklund, Hans: ”Lennart Rodhe”, Svenskt konstnärslexikon, band IV, 1961
 • Emalj, katalog nr 302, Liljevalchs konsthall, Stockholm, 1979
 • En hyllning till Lennart Rodhe: triangeltemat 1947–1948, katalog, Galerie Bel’ Art, Stockholm 2005
 • Exposition d’Art Suédois cubist, futurist, constructivist, katalog, Galerie Denise René, Paris, 1953
 • Fruktträdgården, katalog nr 280, Svensk-Franska konstgalleriet, Stockholm, 1957
 • Från grafikernas verkstad, katalog, Göteborgs konstmuseum, 1983
 • Fyra årtionden, katalog, Riksutställningar i samarbete med Sveriges Allmänna Konstförening, Konstakademien, Stockholm 1973
 • 46 serigrafier 1970-72, katalog, Konstfrämjandet, Stockholm, 1972
 • 40-tal, katalog, Konstnärsbolaget, Stockholm, 1974
 • Förvandlingar, en utställning kring 1947 års män, katalog, Norrköpings konstmuseum, 1967
 • Grafiska verk 1945–1971, katalog, Konstnärshusets grafikgrupp, Konstfrämjandet, Stockholm
 • Granath, Olle: Svensk konst efter 1945, första upplagan Stockholm 1975, samt följande upplagor
 • Hellman, Gunnar: ”Lennart Rodhe”, Konstvännen, 1959
 • Herlemann, Falko, red.: Zeichner 6: 8 Zeichner aus Schweden: Channa Bankier, Helene Billgren, Rune Claesson, Lova Hamilton, Maria Lindberg, Torsten Renqvist, Lennart Rodhe, Eva Zettervall, katalog, Städtische Galerie im Schlosspark Strünkede, Herne, 1998
 • Holmlund, Ulla: Lennart Rodhes ”Paket i långa banor”. Den estetiska miljön kontra kravet på arbetsmiljö. Uppsats för påbyggnadskurs i konstvetenskap, Konstvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet, 1982
 • Holten, Ragnar von: ”Svenska teckningar 1900-talet”, Årsbok för Statens konstmuseer 31, Stockholm 1985
 • Internationell ung konst, katalog, Uplands konstförening, 23 mars–4 april, 1945
 • Johanneson, Lena (red): Konstpedagogiskt avantagarde, Marita Lindgren Fridells festskrift, Ett urval texter samt bibliografi, Acta Universitatis Upsaliensis, Ars Suetica 9, Uppsala 1986
 • Johansson, Hans, red: ”Gerlesborgsskolan”, Paletten, 3, 1984
 • Johnson, Christer: Dokumentärfilm om Lennart Rodhes undervisning på Gerlesborgsskolan, sänd i TV, 3 september 1980
 • Johnsson, O: ”Ett mästerverk”, Konstperspektiv, 1958
 • Jolin, Christopher: ”Folket och ’Det abstrakta’, Reflexioner kring Rodhes konst”, Mål och medel, nr 12, 1959
 • Konkret i Norden, 1907-1960, katalog, Nordiskt Konstcentrum, Sveaborg, 1987
 • Konstnärshusets grafikgrupp, katalog, Stockholm, 1985
 • Lennart Rodhe, katalog nr 255, Gummessons Konstgalleri, Stockholm, 1958
 • Lennart Rodhe, katalog nr 302, Galleri Blanche, Stockholm, 1979
 • Lilja, Gösta: Svenskt måleri under 1900-talet, Stockholm 1968
 • Lind, Ingela: Ateljésamtal med Lennart Rodhe, Kulturtimmen, TV 2, 18 februari 1983
 • Linde, Ulf: ”Lennart Rodhes väggar”, Paletten, Göteborg, 1954
 • Linde, Ulf: Lennart Rodhe, Bonniers små konstböcker 2, Stockholm, 1962 (omtryckt i Efter Hand, Stockholm 1985)
 • Linde, Ulf: ”Fyra teckningar”, Konstrevy, nr 4, Stockholm, 1963
 • Linde, Ulf: 40-tal, Konstnärsbolaget, Stockholm, 1974
 • Linde, Ulf: ”Annan besiktning”, Riksbankens hus, Sveriges Riksbank, Stockholm, 1976
 • Linde, Ulf: ”Mönster”, inledning till grafisk mapp Mönster, 1976
 • Linde, Ulf: ”Lennart Rodhe”, Sextant, six artistes suédois contemporains, Centre Georges Pompidou, Paris, 1981
 • Linde, Ulf: Rodhe et ses modèles/Rodhe och hans mönster, Centre Culturel Suédois, Paris, 1984
 • Linde, Ulf: Konstnärshusets grafikgrupp, Stockholm, 1985
 • Linde, Ulf: ”Lennart Rodhe”, Lennart Rodhe, Moderna Museet, Stockholm, 1988 (ny upplaga på svenska och engelska, Atlantis, 1991)
 • Linde, Ulf: Lennart Rodhe, Œuvres 1988-90, FIAC 90, Grand Palais, Paris, Gunnar Olsson, 1990
 • Lindell, Börje: ”Lennart Rodhe”, Den unga konsten: 50 konstnärsporträtt sammanställda av Martin Strömberg, Stockholm, 1951
 • Lindell, Möller-Nielsen, Rodhe, Blanch’s konstgalleri, katalog nr 25, 1949
 • Lindgren, Sture: Illustrationer och konstdebatt i tidskrifterna 40-tal och Utsikt, uppsats för påbyggnadskurs i konstvetenskap, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 1981
 • Lindgren-Fridell, Marita: ”Svenska 1940-talister”, En otryckt konsthistoria, 1947
 • Lindwall, Bo: ”Astra”, Konstrevy, nr1, Stockholm 1957
 • Lindwall, Bo: Då och nu, Svenskt konstliv under 150 år, SAK, Stockholm, 1982
 • Lundin, Lars: Konkretismen och den litterära fyrtiotalismen, fyrabetygsuppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, maj 1970
 • Lyth, Harald: ”När jag tänker på dig så tänker jag på din senaste målning”, Bulletin från Moderna Museet, nr 2, 1988
 • Magnusson, Börje: Lennart Rodhe, Teckningar, Nationalmuseum, katalog, Stockholm 1988
 • Martin, Edna: ”Detta med bildseende”, Det stora äventyret, katalog, Kulturnämnden, Eslöv, 1973
 • Martin, Edna; Sydhoff, Beate: Svensk textilkonst, Stockholm 1979
 • Melin, Björn: ”Rodhe som grafiker”, Grafiknytt, Grafiska sällskapet Stockholm, 1958
 • Millroth, Thomas: ”Rum utan filial?”, 1947 års män, Lund, 1977
 • Millroth, Thomas: ”Samtal med Lennart Rodhe”, Konkret Kalejdoskop 2-3, Åhus, 1981
 • Millroth, Thomas: ”Lennart Rodhe”, Konkret i Norden 1907–1960, katalog, Nordiskt Konstcentrum Sveaborg, 1987
 • Millroth, Thomas: ”Förändringar, en verkbiografi”, Lennart Rodhe, katalog, Moderna Museet, Stockholm, 1988 (reviderad svensk och engelsk upplaga Atlantis, 1991)
 • Millroth, Thomas: Shiva av Lennart Rodhe, Försäkringsbolaget Ansvar, Stockholm, 1989
 • Millroth, Thomas: Lennart Rodhe, SAK:s publikation 98, Stockholm, 1989
 • Millroth, Thomas: Lennart Rodhe, Kasthall 100 år, katalogblad, Svenskt Tenn, Stockholm, 1990
 • Millroth, Thomas: ”Signaturen”, Konsthistorisk tidskrift, häfte 3, 1990
 • Millroth, Thomas: ”Lennart Rodhe, biographie”, Lennart Rodhe, Œuvre 1988-90, FIAC 90, Grand Palais, Paris, katalog Gunnar Olsson, Stockholm, 1990 (Omtryckt i katalog 13 samtida, Waldemarsudde, Stockholm, 1991)
 • Millroth, Thomas: Rodhe som grafiker, Konstnärshuset, Stockholm, 1991
 • Millroth, Thomas: ”Lennart Rodhe och hans grafik”, Rodhe, grafik, 1992
 • Millroth, Thomas: ” En spanare på formens fält”, Konstperspektiv nr 2, 1995
 • Montgommery, Küllike: ”En vägg blir till”, Förvandlingar, katalog, Norrköpings museum, 1967
 • Nilsson, KG: ”Lennart Rodhe, Samtal med Lennart Rodhe, Flivik, sommaren 1982”, SIKSI, nr 1, 1988
 • 1944–1962, katalog, Galleri Burén, Stockholm, 1962 samt Aura, Krognoshuset Lund, 1964
 • 1947 års män, katalog, Riksutställningar, 1976
 • Ny realitet, Riksförbundet för bildande konst, katalog, vandringsutställning 89, 1950
 • Oredsson, Lars-Göran: Rumsbildning, en kritisk beskrivande dokumentation av Lennart Rodhes arbete med paket i långa banor i Östersunds posthus, 1948-52. Uppsats för fil.lic. examen vid docent Jan Gunnar Sjölins seminarium den 17 maj 1990, institutionen för konstvetenskap, Lunds Universitet, 1990. Även utgiven som bok, Kalejdoskop förlag, 1991
 • Pihl Atmer, Ann Katrin; Schaffer, Barbro, red: Boken och konstnären, Nationalmuseum, utställningskatalog 503, Stockholm 1987
 • På resa, katalog, Östersunds konstklubb, 1954
 • Réalités nouvelles 1947, katalog, Palais des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 1949
 • Redovisning, katalog, Konstnärshusets grafikgrupp Stockholm, 1976
 • Robbert, Louise, red.: Emalj, Liljevalchs konsthall, Stockholm, 1979
 • Rodhe, Lennart: ”Har surrealismen spelat ut sin roll?”, enkät, Prisma, 1, Stockholm 1948
 • Rodhe, Lennart: Föredrag om Sågverket i danska skolradion, 1950
 • Rodhe, Lennart: ”Resebrev 1951”, Meddelande från Konstakademien, Stockholm, 1951
 • Rodhe, Lennart: ”Bilder från Spanien och Marocko”, Paletten, Göteborg, 1952
 • Rodhe, Lennart: ”En vägg blir till”, Konstrevy, Stockholm, 1952
 • Rodhe, Lennart: (ang. Strån), Röster i Radio, 1952
 • Rodhe, Lennart: ”Brev från Sardinien”, Konstrevy, Stockholm, 1955
 • Rodhe, Lennart: ”En svart fläck på det vita”, Konstrevy, Stockholm, 1957 (Även i katalogen Fruktträdgården, Svensk-Franska, Stockholm, 1957)
 • Rodhe, Lennart: (om reproduktion), Tidskrift för Sveriges Läroverk, 1961
 • Rodhe, Lennart: ”Mina 4 litografier till Bror Ejve”, Vår konst, 1/1963
 • Rodhe, Lennart: Föredrag om Ängbyväggen, berättat för Marita Lindgren Fridell, Sveriges Radio, 14.4.1967 (Jmf. Skolradion, vårterminen 1967, åk 4-6, häfte 7)
 • Rodhe, Lennart: ”Om konsten att lära ut konst”, Meddelande från Akademien för de fria konsterna, Stockholm 1968
 • Rodhe, Lennart: ”Rodhe om Rodhe 18 maj 1972”, 46 serigrafier 1970-72, katalog, Konstfrämjandet, 1972
 • Rodhe, Lennart: ”Samtal med Lennart Rodhe”, Synpunkt 6/7, 1971
 • Rodhe, Lennart: ”Detta med uppdrag”, Fyra årtionden, katalog, SAK, Konstakademien, Stockholm 1973
 • Rodhe, Lennart: ”Något om mina teckningar från Flivik”, Artes 3, Stockholm 1975
 • Rodhe, Lennart: ”Om Växthuset och Gryning”, Från grafikernas verkstad, katalog, Göteborgs konstmuseum, (red. Montgommery, Küllike)
 • Rodhe, Lennart: ”Ur brev till Torsten Bergmark 30.1.84”, Paletten 3, Göteborg, 1984
 • Rodhe, Lennart; Linde, Ulf: Esquisses du mur de mon atelier/Skisser från min ateljévägg 1973–1984, katalog NUNSKU, Centre Culturel Suédois, Paris, 1984
 • Rodhe, Lennart: ur talet vid invigningen vid Paket i långa banor, Östersund 1952, Konsten är på väg att bliva allas… Statens Konstråd 1937-1987, Stockholm 1987
 • Rodhe, Lennart; Magnusson Börje; Millroth, Thomas: Rodhe som grafiker, Stockholm,1993
 • Rodhe som grafiker, katalog, Konstnärshuset, Stockholm, 1991
 • Rytterbrant, Olle: ”Paket i långa banor”, Frihet, nr 17, 1952
 • Sallberg, Harald; Jungmarker, Gunnar, red.: Svensk grafik från tre sekler, Realförlaget, 1957
 • Schwedische Zeichnung: gestern und heute, katalog, NUNSKU, Albertina, Wien, 1984
 • 6, katalog, Malmö Museum, 1956
 • Sporrstedt, Bo: ”Det mångtydiga rummet – om Lennart Rodhe”, Synpunkt, 3/1987
 • Springfeldt, Björn, red.: Sextant, six artistes suédois contemporains, katalog, NUNSKU, Centre Georges Pompidou, Paris, 1981
 • STAB, Svenska Tryckeriaktiebolaget: Flerfärgs offsettryck av Cykelhandlarn/Marrakech, färgkritsteckning av Lennart Rodhe, 1953
 • Stensman, Mailis: ”De slutna rummen – Lennart Rodhes ’Fruktträdgård’” i Handelsbanken, Stockholm 1955–57, i Konstverkens liv i offentlig miljö, Sveriges Allmänna Konstförening, publikation 91, 1982
 • Stensman, Mailis: Rodhe som textilare, katalog, Waldemarsudde, Norstedts, 1995
 • Stensman, Mailis: Tre dimensioner: samtida svensk textil konst, katalog, Borås konstmuseum, Textilmuseet Borås, Rydals museum, 1998
 • Stensman, Mailis: ”Hur mår vår textila konst?”, VÄV, Vävmagasinet/Scandinavian Weaving Magazine, nr 3, 2016
 • Stensman, Mailis: ”Lennart Rodhes biskopskåpa till Växjö stift”, VÄV,
  Vävmagasinet/Scandinavian Weaving Magazine
  , nr 3, 2017
 • Stockholm Art Fair, Stockholm, 1993
 • Sundgren, Nils Petter: ”Lennart Rodhe – I hans ateljé råder strängheten och lekfullheten”, Månads Journalen 2, 1985
 • Svensson, Börje: Att lära ut konst, Om undervisning på konstskolor, uppsats för påbyggnadskurs framlagd vid professor Gunnar Berefelts seminarium vårterminen 1978, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet, 1978
 • Swedish Textile Art, katalog, Handarbetets vänner, 1987
 • Sydhoff, Beate: Lennart Rodhe, Konsten 71, Konstfrämjandet FiBs Konstklubb, Stockholm 1971
 • Sydhoff, Beate: ”För honom är grafiken verkligen ett medium”, Lennart Rodhe, 46 serigrafier 1970–72, katalog, Konstfrämjandet, 1972
 • Sydhoff, Beate: ”Lennart Rodhes Fruktträdgård” i Handelsbanken, Stockholm 1955-1957, i Konstverkens liv i offentlig miljö, Sveriges Allmänna Konstförening, publikation 91, 1982
 • Särnstedt, Bo: Fyra årtionden, katalog, SAK, Sveriges Allmänna Konstförening, Konstakademien, Stockholm, 1973
 • Söderberg, Rolf: Exposition d’art suédois cubist, futurist, constructivist, katalog,
 • Galerie Denise René, Paris, 1953
 • Söderberg, Rolf: Den svenska konsten under 1900-talet, Stockholm 1955
 • Tiveden – tema med variationer, katalog, Kalmar Konstmuseum, 1991
 • Tre målare kring en idé, katalog, Riksförbundet för bildande konst, 1954
 • 13 samtida, katalog, Waldemarsudde, Stockholm, 1990
 • Törneman, Mikael: Seston – väggar av emalj, c-uppsats, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet, 1985
 • Ung konst 1947, Färg och Form, katalog nr 202, Stockholm
 • Westman, Lars: ”Lennart Rodhe, han är källan säger eleverna”, VI, nr 15, 1988
 • Westman, Lars: Bilden finns under ytan: om Lennart Rodhes konstnärskap, VHS, 55 min, Filmcentrum, Stockholm, 1999
 • Wretholm, Eugen: Konsten – hur är den nu?, Konstfrämjandet, Helsingborg, 1970
 • Wretholm, Eugen: Grafiska verk 1945–1971, katalog Konstnärshusets grafikgrupp, Stockholm, 1971
 • Öhman, Nina, red.: Lennart Rodhe, katalog, Moderna Museet, Stockholm, 1988
 • Öhman, Nina: ”Överraskningar väntar er alla”, Moderna Museets Bulletin, nr 2, 1988
 • Öhman, Nina: ”Jag längtar efter den gula färg som är mörkare än blått”, Lennart Rodhe, en retrospektiv utställning, pressrelease, Moderna Museet, Stockholm, 1988